Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 6. II.201
Honlap: http://www.hospice.hu/
Fax: (1) 215-0938
Telefoszám: (1) 215-0938

Az Egyesület - alapszabályban rögzített - céljai a következők:

 • a hazai hospice szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése
 • érdekvédelmi feladatok ellátása
 • egységes elvek alapján működő hospice alap- és továbbképzések, konferenciák szervezése és összehangolása
 • nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi hospice szervezetekkel
 • a hospice tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok, információk gyűjtése és hozzáférhetőségük elősegítése
 • állásfoglalások, standardok kialakítása
 • mindazon kutatásoknak és modellkísérletekben szerzett tapasztalatoknak támogatása és koordinálása, amelynek elsősorban a haldoklás, halál, haldoklók kísérése, palliatív terápia és a fájdalomcsillapítás témaköreivel foglalkoznak
 • az ezzel kapcsolatos publikációk megjelenésének elősegítése
 • a társadalmi köztudat olyan formálása, amely lehetővé teszi, hogy a haldoklás és a halál az ember elidegeníthetetlen jogainak, valamint emberi méltóságának megfelelően mehessen végbe

További információk

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület tevékenysége

 • Egyesületünk elősegíti a hazai hospice szervezetek közötti információáramlást. Tagszervezeteinket rendszeresen értesítjük a hospice gondozással kapcsolatos képzésekről, rendezvényekről, pályázatokról, jogszabályokról. Negyedévenként jelenik meg információs lapunk, a Hospice Hírek.
 • Követjük és összegezzük a hazai hospice szervezetek tevékenységét, eredményeit és nehézségeit. A tapasztalatokat a - már több kiadásban megjelent, átdolgozott, aktualizált - Hospice Magyarországon című kiadványunk összegzi.
 • Érdekvédelmi feladatunk részeként a hazai hospice gondozás helyzetéről szóló összefoglalásainkat, szakmai irányelveinket rendszeresen eljuttatjuk az egészségügy vezető szerveihez. Törekszünk arra, hogy a hospice gondozást érintő egészségügyi, jogi, gazdasági döntések meghozatalakor tagszervezeteink - s általuk gondozottaink - érdekeit a döntéshozók figyelembe vegyék.
 • Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézettel - orvosképzések esetén a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel - együttműködve rendszeresen indítunk hospice alap- és szakirányú továbbképzéseket. Képzéseinken 1999-ig több, mint 1500 fő vett részt.
 • Szakmai kiadványsorozatot "Hospice beteggondozás" címmel jelentetünk meg. A sorozat egyes köteti áttekintik a hospice gondozásban résztvevők tevékenységét, szakterületük korszerű ismereteit. A sorozatnak 2003 9 különböző kötete jelent meg. Anyagi támogatásunkkal segítettük elő több, a hospice gondozással kapcsolatos könyv hazai megjelenését.
 • Évente országos hospice - palliatív terápiás konferenciát szervezünk, amelyen a hospice munkatársai megoszthatják egymással gyakorlati tapasztalataikat és tudományos ismereteiket.
 • Egyesületünk 1999-től tagja az European Association for Palliative Care-nek, a Palliatív Gondozás Európai Egyesületének. Kapcsolatot tartunk nemzetközi hospice szervezetekkel, s külföldi hospice szakemberekkel. A külföldi tapasztalatokat közvetítjük tagszervezeteinknek, s elősegítjük hazai szakemberek külföldi képzéseken, konferenciákon való részvételét.
 • Összehangolt kutatásokat szervezünk a terminális állapotú betegek életminőségének javításával, a tüneti kezelések hatékonyságával kapcsolatban.

Ajánló