Prof. Dr. Kéri György

Születési hely, idő: Budapest, 1950. január 11.
Cím: Budapest
Munkahely: Semmelweis Egyetem, Vichem Chemie Kutató
Beosztás: gyógyszerkutató, egyetemi tanár

Munkahelyek

Intézmény

beosztás

évszám-évszám

MTA-SE Pathobiokémiai Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

Tud. tanácsadó, egyetemi tanár,

laborvezető

MTA-SE-EKSZ főtitkára,

RHL-KKK elnök

2007-

MTA-SE Peptidbiokémiai Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

Tud. tanácsadó, egyetemi tanár,

kutatócsoport vezető

2002-2006

Vichem Chemie Kutató Kft.

üv. és kutatási igazgató

1999-

MTA Peptidkémiai Kutcs, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

Tud. tanácsadó, mb kutatócsoport vezető

1994-2001

MTA Peptidkémiai Kutcs, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

Tud. főmunkatárs, mb kutatócsoport vezető

1982-1993

MTA Peptidkémiai Kutcs, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

Doktori ösztöndíjas; tud.

munkatárs

1973-1981

University of California, San Francisco

Visiting Scientist

1979-1980, 1984, 1985, 1986

Mit tart munkássága legjelentősebb szakmai eredményének?

1978-79-es amerikai egyesült államokbeli tanulmányútja során a UCSF Hormon Research laboratóriumában, Prof. J. Ramachandran munkacsoportjában megvalósították a korticotropin hormon fotoaffinitási jelzését, hogy nyomon követhessék a hormon receptorának sorsát a sejten belül. Elsők között írták le a hormon receptorok deszenzitizációjának és internalizációjának jelenségét (Ramachandran J, Kéri Gy. Photoaffinity labeling of Corticotropin receptors PNAS (USA) 77:3967,1980).

Munkatársaival együtt kifejlesztett két antitumor GnRH származékot (OvurelinR ill FolligenR, Kéri et al. J. Steroid Biochem. and Mol.Biol.23:719,1985, Pat.No. 4.552.864,1987, Kéri et al. Pat.No.P9300853, 1993). Nemzetközi viszonylatban először sikerült előállítania és hatástanilag jellemeznie tumor szelektív hatású, jeltovábbítást gátló peptidhormon származékokat (Kéri et al. Tumor Biology 12:61,1991, Kéri et al. J. Steroid Biochem and Mol. Biol. 43:105,1992, Kéri et al Pat.No.:234.788 (1989). Ezért a munkájáért 1992-ben az Európai Peptid Szimpóziumon Kéri Györgynek ítélték a Debio Peptide Awardot.

Kifejlesztett egy TT232 jelű tumor szelektív hatású szomatosztatin peptid analógot, mely jelentős tirozin kináz gátló és programozott sejthalált indukáló, illetve in vitro és in vivo tumor gátló hatásokkal rendelkezik (Kéri et al. BBRC 191:681,1993, Kéri et al.Pat.No.:EP0505680,1992). Felderítették ennek a peptidnek a teljes jeltovábbítási mechanizmusát és különböző tumor modelleken optimalizálták az antitumor hatást, az alkalmazás módját és idejét (Kéri et al. PNAS (USA) 93:12513,1996,). Ennek a hatóanyagnak a hasznosítására 1992-ben Magyarországon az elsők között alakított biotechnológiai céget. Ezt a TT232 jelű peptid származékot, mint tumorellenes gyógyszerhatóanyagot hazánkban Klinika II. fázisig fejlesztették, és sikeresen alkalmazták melanomás betegeken (Gyergyai et al. J. Clinical Oncology 22:232,2004). 2006. áprilisában a Caprion Pharmaceuticals kanadai gyógyszercég megvásárolta a TT232 licencét és öt tumorellenes indikációban folytatja a klinikai fejlesztést. A pécsi egyetemen Szolcsányi professzorral együttműködve kimutatták, hogy a TT232-nek jelentős neurogén gyulladás- és általános gyulladásgátló hatása van, ami összefügg a TT232 által indukált jeltovábbítási mechanizmussal és ezzel új perspektívát nyitott a fájdalomcsillapításban és az arthritis gyógyításában. Az ilyen irányú klinikai vizsgálatok hamarosan elkezdődnek (Helyes et al. Arthritis & Rheumatism 50:1677,2004. Kéri et al. Pat. No: EP1073925210, 1999).

A londoni "School of Pharmacy"-val és egy ausztrál kutatócsoporttal együttműködve lipoaminosavakkal konjugált TT232 analógokat fejlesztettek ki a stabilitás és a bioelérhetőség fokozására. A témára elnyert EU pályázat a záró értékelésben kiváló minősítést kapott, és Kéri György elnyerte a Quinsland University Award-ot (Tóth et al. J.Med Chem. 42:4010, 1999).

A Genentech-ben, illetve a Nobel-díjas Michael Bishop laboratóriumában töltött tanulmányút után 1984-ben kezdett el kis molekulájú tirozin kináz gátlókkal foglalkozni. A '80-as évek végén világszerte az elsők között kötelezte el magát az ATP kötőhelyen ható új típusú tirozin kináz gátlók kutatásával (Balogh et al., Cellular Signalling 5:795,1993, Kéri et al. WO Pat.No.:9316064, 1993).

Amerikai együttműködésben több, igen hatékony növekedési faktor receptor tirozin kináz gátló vegyületet fejlesztett ki. Ezek közül egy tumor-angiogenezist (tumor ér képződését) gátló molekula preklinikai fejlesztésig egy "Platelet Derived Growth Factor" receptor tirozin kináz gátló anyag pedig Klinika III. fázisig jutott az USA-ban (Strawn et al. Cancer Res. 1996, Hirth et al. US Pat. No.:8179142,1994). 1992 és 1999 között a Sugen Inc. tudományos tanácsadó testületének volt a tagja, 1999 és 2005 között pedig a Max Planck Intézet mellett létrejött Axxima Pharmaceuticals tanácsadója.

Az általa alapított biotechnológiai cég kifejlesztett egy több mint 12 000 tagból álló kináz gátló molekula könyvtárat és egy alapvetően új Nested Chemical LibraryTM vezető molekula kereső technológiát. Ehhez kapcsolódóan szabadalmaztattak egy pharmacophore modell generálásán alapuló hatóanyag molekula optimalizációs módszert (Kéri et a.l Pat.No.: WO02082329, 2002). Ezzel a módszerrel különböző pathomechanizmusokhoz rendelt validált célmolekulák ellen vezetőmolekulákat azonosítottak (tumor, angiogenzis, neurogén gyulladás). A módszer igen eredményesnek bizonyult nemcsak tumor, de különböző fertőző betegségek validált célmolekulái esetében is (Kéri et al. Current Signal Transduction Therapy. 2006, 1:67, Schubert et. al Pat.No.: EP1201765, 2002).

Jeltovábbítási terápiára vonatkozó kutatási programjával 2001-ben elnyerte az OM Kutatási Kooperációs Központ létrehozására vonatkozó pályázatát és vezetésével és a SOTE gesztorságával megalakult a Racionális Hatóanyag Tervező Laboratóriumok Kooperációs Kutató Központ.

2003-ban konzorciumvezetőként elnyert NKFP pályázatával tumorbankot hoztak létre: nagy számú tumorminta jeltovábbítási mintázatát térképezték fel és új célmolekulákat azonosítottak, valamint az egyénre szabott terápia koncepciója szerint kapcsolódó molekuláris diagnosztikai módszereket dolgoztak és dolgoznak ki (Schwab et al. Journal of Clinical Oncology 23:7736,2005).

Az elmúlt évek során a Max Planck Biokémiai Intézetével együttműködve kifejlesztettek és szabadalmaztattak egy alapvetően új proteomikai technológiát kinázgátló molekulák szelektivitási profiljának beazonosítására. Ez a KinaTorTM technológia lehetőséget biztosít a network-szerű jeltovábbítási rendszerben korábban nem ismert célmolekulák és a metabolom kölcsönható enzimjeinek kimutatására is (Behmer et al. Cancer Research 65:379, 2005; Godl et al. Cancer Research 65: 6919, 2005, Godl et al. Pat.No.:EP1527345 ).

A jeltovábbítási terápia koncepcióját eredményesen alkalmazták népegészségügyileg kiemelten fontos fertőző betegségek validált célmolekulái ellen is. Kifejlesztettek egy igen hatékony vezetőmolekulát a Mycobacterium Tuberculosis egyik kináz célmolekulája ellen. (Koul et al Pat.No.: WO 2005023818) A hatóanyagmolekula gyógyszerré fejlesztéséhez a nemzetközi TB alliance közvetítésével és a Pasteur Intézettel együttműködve elnyertek egy 5 évre szóló nagy EU grantet és 2006-ban egy újabb EU grantet is elnyertek Kéri György koordinálása mellett.

Kéri György igen jelentős publikációs és tudományos közéleti tevékenységet folytat. 128 nemzetközi szaklapban megjelent cikkének összesített impact factora 389 citációinak száma 1495. Nemzetközi bejelentésű szabadalmainak száma 61. Három nemzetközi szaklap szerkesztő bizottságának tagja (J. of Receptors and Signal Transduction, Int. Journal of Peptide Research and Therapeutics és Endocrine) és a Current Signal Transduction Therapy című angol-amerikai szaklap főszerkesztője Prof. Axel Ullrich-val együtt. Számos nemzetközi konferencia meghívott előadója. 6 FP6-os EU grantben vesz részt partnerként ezek közül egy tuberculosis grant koordinátora.

Akadémiai Díjas, az MTA Kiváló Kutatója, Aranyjelvényes feltaláló, első körben nyerte el a Széchenyi Professzúrát, elnyerte az Európai Peptid Szimpózium Debio Peptid Award-ját és a Quinsland University Award-ot.

33 éve oktat a Semmelweis Egyetemen, részt vett a graduális képzésben, jelenleg több PhD kurzust és speciálkollégiumot tart, nagy számú diplomamunkás és PhD hallgató munkáját irányította és irányítja jelenleg is. PhD hallgatói közül eddig 6 szerzett fokozatot és jelenleg 4 áll fokozatszerzés alatt. Az Európai Biotechnological Consortium által létrehozott Európai Biotechnológiai Egyetemen, Perugiában a Pharmaceutical Biotechnology című tárgy előadója, és az Oktatási Bizottság tagja. A ,,Molecular pathomechanisms - New trends in drug research" című rangos szakkönyv társszerkesztője (Kiadó: Taylor and Francis New York, London, 2003).

Kéri György tudományos tevékenységének scientometriai adatai:

Publikációinak száma: 354 (2007.11.26)

Referált folyóiratban közlemény: 127 (IF: 389,8)

Könyv, könyvfejezet, vagy jegyzet: 54

Folyóiratban megjelent előadás kivonatok: 26

Konferencia kiadványok: 85

Szabadalmak: 62

Idézők száma: 1495 (Web of Sci., Scopus: 2007.11.26.)

Ebből független idézők száma: 1227

Kumulatív impakt faktor (IF): 389,801

Szakmai tevékenység, szakmai érdeklődési terület

Az ún. jeltovábbítási terápia (szignál transzdukciós terápia), ezen belül a peptid hormonok, illetve az antitumor hatású tirozin kináz gátló hatóanyagok kutatásával foglalkozunk.

Kutatási programunk címe: "Racionális hatóanyagtervezés a szignáltranszdukciós terápiában". Az utóbbi időkben egyértelművé vált, hogy a molekuláris pathomechanizmusok jelentős részének hátterében jeltovábbítási (szignál transzdukciós) probléma van, például a rák, vírusos betegségek, arthritis, stb. Munkánk során pathomechanizmussal alátámasztott validált célmolekulák ellen, elsősorban bizonyos receptor tirozin kinázok, illetve intracelluláris kinázok ellen fejlesztünk ki specifikus kismolekulájú inhibitorokat, melyeket fizikokémiailag karakterizáljuk és in vitro biokémiai assaykben vizsgáljuk: farmakofor modellt generálunk és vezető molekula optimalizációt végzünk. A kiválasztott molekulákat sejtes in vitro, illetve in vivo modelleken vizsgáljuk tovább és hatástanilag karakterizáljuk. Különböző célrendszerekben vizsgáljuk a jeltovábbítási útvonalakra, és például a sejtosztódásra, programozott sejthalálra, neurogén és egyéb gyulladásos folyamatokra kifejtett hatásukat.

Széleskörű hazai és nemzetközi tudományos együttműködések keretében racionális hatóanyag tervezést végzünk, és vizsgáljuk új kinázgátló hatóanyag molekuláink hatását különböző validált pathológiás célpontok ellen, illetve például a ,,szintetikus lethalitás" jelenségére, az ún. ,,multiple target" koncepció megvalósítására és az egyénre szabott célzott terápia lehetőségére. Saját módszert dolgoztunk ki az ún. "off-target" azonosításra és a szelektivitási profilok meghatározására, valamint pharmacophore modellezésre.

Érdeklődési terület: racionális hatóanyagtervezés, jeltovábbítási terápia, egyénre szabott terápia.

Társasági, bizottsági tagságok

Társaság neve

abban betöltött tisztség

évszám-évszám

Magyar Kémikusok Egyesülete,

Magyar Biokémikusok Egyesülete,

Magyar Onkológiai Társaság,

American Chemical Society

European Peptide Society,

American Peptide Society,

Int. Soc. of Oncodevelopmental Biology and Medicine,

European Association for Cancer Research (EACR)

tag

 

European Biotechnology Consortium

Member of the Medical Biotechnology Committee

2002-

Magyar Biotechnologia Szövetség

Vezetőségi tag, Gyógyszerkutatási Szakbizottsági Elnök

2004-

EuropaBio

Member of the Executive Committee

2006-

MTA Akadémiai Kutató Intézetek Tanácsa (AKT)

tag

(1995-2001)

MTA élettani Természettudományok Kuratóriuma

tag

2002-

Racionális Hatóanyagtervező Laboratóriumok Kooperációs Kutatóközpont

Igazgató Tanács Elnöke

2002-

Current Signal Transduction Therapy Editorial Board

elnök

2005-

"Szekerke Mária" Rákkutatásért Alapítvány

Kuratóriumi Elnök

2003-

Magyar Peptid-Protein Kutatásért Alapítvány

Kuratórium tagja

2001-

OTKA Természettudományok Kollégiuma

tag

2004-2006

OTKA Kórtani Zsűri

tag

1999-2002

Tanulmányok, végzettségek

Iskola (főiskola, egyetem, egyéb)

Szak, képesítés, fokozat

évszám-évszám

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Természettudományi Kar

okleveles vegyész

1973

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Természettudományi Kar

Egyetemi doktorátus, biokémia

1976

Magyar Tudományos Akadémia

Kandidátus

1982

Magyar Tudományos Akadémia

Biológiai Tudományok Doktora

1994

Semmelweis Egyetem

Dr. Med. Habil

1997

Személyes tudnivalók

Családi állapot: Nős, két gyermek apja.

Hobbi: Versek, zenehallgatás, kirándulás.

Elérhetőségek:

Cím

E-mail cím

Telefon

Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet, 1088. Puskin. u. 9.

keri@puskin. sote.hu;

info@vichem.hu

+36-1-266-2755/4092