A gyógyszeres kezelések finanszírozása mielómában - Szamosi Tamás előadása (videó)

Daganatok.hu 2013. szeptember 19.
Megosztás:

Hogyan dől el, hogy mely gyógyszereket és milyen formában fog finanszírozni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár? Hogyan működik a tételes finanszírozás rendszere? Várható-e, hogy a bortezomib mellett két újabb, az EU-ban szintén törzskönyvezett mielóma gyógyszer is befogadásra kerüljön? Dr. Szamosi Tamás előadása a speciális finanszírozású gyógyszerekről.

Dr. Szamosi Tamás (főosztályvezető, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Speciális Finanszírozási Főosztály) elmondta: a finanszírozót - vagyis az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt - jogszabályok kötik és az intézmény csak az egyik szereplő a jelenlegi egészségügyi működés struktúrájában. Szakmapolitikai kérdésekben az OEP tanácsadó, illetve jelző jelleggel működik. Nem egy klasszikus értelemben vett egészségbiztosítóról van szó, hanem elsősorban pénztárról.

A gyógyszeres kezelések (ezen belül a biológiai terápiák) finanszírozásában a 9/1993 Nm rendelet 1/A melléklete az irányadó (ez vonatkozik például az OEP által támogatott és beszerzett bortezomib-ra is). Szamosi ismertette az egészségügyi szolgáltatók számára elérhető finanszírozási formákat, kiemelve a fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó HBCs-rendszert és a tételes finanszírozás újabb rendszerét. A HBCs-rendszerben az OEP egy általányt fizet a kórházaknak, amelyből aztán ők gazdálkodják ki, hogy milyen gyógyszerekre költik ezt a pénzt (ebbe a körbe tartozik a mielóma gyógyszerek egy része is). A mielóma gyógyszerek más része tételes finanszírozású: ezeknél közvetlenül az OEP szerzi be és biztosítja a kórházak számára a kezelésre használható gyógyszerkészletet.

A speciális finanszírozási osztály összesen mintegy 67,5 milliárd értékben támogat nagyértékű gyógyszereket, eszközöket és eljárásokat. Szamosi elmondta, miként zajlik a finanszírozások odaítélésének szakmai kontrollja (rendszeres egyeztetés az egyes szakmai kollégiumok tagozataival). Az egyes gyógyszerek befogadása bonyolult és összetett folyamat, amelyben az OEP szintén csak az egyik szereplő (javaslattételi, illetve véleményezési jogkörrel). A tételes finanszírozású gyógyszerek köre 2012. februárjában 15 gyógyszerrel indult, ami márciusban 9 gyógyszerrel, köztük a bortezomib-bal bővült. 2013. májusában újabb 6 gyógyszer került be, így most már összesen 30 tételes finanszírozású gyógyszer van. (Idővel talán ebbe a körbe kerülhet be a lenalidomid és a pomalidomid is.)

Bortezomib-bal 2013-ban (2012. szeptemberétől 2013. júniusáig) összesen 670 beteget kezeltek. Szamosi az intézményi eloszlás ábráját is bemutatta (a legtöbb kezelt beteg a Szent László Kórházban volt), és hangsúlyozta, hogy összességében jónak tartja a mielóma gyógyszerek finanszírozási helyzetét. A nem célzott gyógyszeres kezelések nagy része ugyanis támogatott, és a célzott kezelések egy jelentős része is az. Elismerte ugyanakkor, hogy az egyedi méltányossággal elérhető gyógyszerekhez való hozzájutás sok esetben valóban nagy nehézséget jelent.

Bővebben a mielóma gyógyszeres kezeléséről: Mikala Gábor előadása 

A fenti előadás 2013. szeptember 16-án, a II. Mielóma Információs Napon hangzott el.


 

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.