Jogi nyilatkozat

  e-mail nyomtatás

A daganatok.hu internetes domain címen elérhető weboldal látogatói a site megtekintésével, a Daganatok.hu egészségügyi információs portál és hírmagazin tartalmának on-line lehívásával, az oldalak böngészésével tudomásul veszik, és elfogadják a digitális tartalom felhasználására, illetve az elektronikus információ-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános és alább részletezett feltételeket.

1) Szerzői- és tulajdonjogok

 • A Daganatok.hu internetes honlap tartalma, és a portál koncepcionális, látvány- és szerkezeti elemeinek teljessége szerzői jogi védelem alá esik. A honlap jogtulajdonosa fenntart minden, másolással és terjesztéssel kapcsolatos nemzetközi és magyar törvények által biztosított jogot.

 • A honlapon publikált írásokat, azok részleteit, illetve az internetes honlapot részleteiben, vagy teljességében a személyes használatból fakadó igényeket meghaladó mértékben lemásolni, elektronikus módon tárolni, többszörözni, közreadni a jogtulajdonos engedélye nélkül tilos. A tartalom részleteinek átvétele kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. A portáltól értesüléseket átvenni csak a portálra való egyértelmű hivatkozással lehet az információk módosítása nélkül.

 • A daganatok.hu domainnév, valamint a "Daganatok.hu" név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

 • A tartalom idegen forrásból származó részének átvételéhez a Daganatok.hu jogtulajdonosának és az eredeti forrás jogtulajdonosának engedélyére is szükség van.

2) Felelősségvállalás

 • A Daganatok.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de azok időszerűségével, érvényességével, teljességével kapcsolatban, illetve a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 • A más működtetők weboldalaira mutató linkek a Daganatok.hu-tól teljesen független tartalmat hívnak elő, ezen linkek aktuális működéséért, a rajtuk keresztül elérhető adatokért és információkért a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.

 • A Daganatok.hu a nem saját forrásból származó írások kapcsán is törekszik a megbízható információk közlésére, de e tartalmak pontosságáért felelősséget nem vállal.

 • A Daganatok.hu honlapon található adatbázisok folyamatosan frissülnek, de azok naprakészségéért és a téves információk feltüntetésével okozott esetleges károkért felelősséget nem vállal a szerkesztőség.

 • A Daganatok.hu fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

 • A szerkesztőség nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bárki akár közvetlenül, akár közvetve a portálon lévő vagy azon keresztül elért adatok, információk alapján követ el.

 • A portálon fellelhető információk nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak.

3) Adatvédelem

a) Általános adatkezelési elvek

 • A Daganatok.hu internetes portál üzemeltetője látogatottsági statisztikát vezet, melyben személyes adatok nem szerepelnek.

 • A portál látogatóinak esetenként - például az oldalhoz kapcsolódó rendezvényeken - lehetőségük van személyes jellegű (pl név, e-mail cím) adatok megadására, melyeket a portálrendszer elektronikusan adatbázisban tárol. A látogató az adatok megadásával egyidejűleg tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy személyes adatait a portál mindenkori jogtulajdonosa tárolja, kezelje, a portál szellemiségével összefüggő célokra (pl eseményekre való felhívások kiküldése) felhasználja. A portál jogtulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy ezen adatokat harmadik fél részére át nem adja.

 • A portál üzemeltetője a jelenlegi technológiai lehetőségekhez mérten és a portál rendeltetésének megfelelően mindent elkövet az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében.

 • Az oldalajánló szolgáltatás során megadott adatokat, elsődlegesen az e-mail címeket, a portál működtető rendszere személyes jellegű adatként nem tartja nyilván és nem kezeli.

b) Különleges szolgáltatások

 • Az “Orvos válaszol" szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy bármely adatot saját elhatározásukból továbbítanak a szerkesztőség részére. A szerkesztőség az ilyen módon megkapott adatokat - szakértő segítségének igénybe vétele céljából - harmadik személy részére is továbbíthatja. Ilyen esetben a szakértő köteles az orvosi titoktartás szabályai szerint bizalmasan kezelni a tudomására jutott információkat. Egyéb speciális esetekben, nem orvos-szakértők segítségének igénybevételekor a harmadik személy kötelezettséget vállal az adatok bizalmas kezelésére.

 • A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beérkező kérdéseket az egyedi azonosításra alkalmas adatok nélkül további feldolgozásra eltárolja, illetve a feldolgozott adatokat esetlegesen publikálja. (Pl. Gyakori kérdések - válaszok összeállításakor.)

Az adatvédelem jelen jognyilatkozatban nem részletezett vonatkozásaival kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény; a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései érvényesek.

e-mail nyomtatás

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.