Dr. Peták István PhD.

Születési hely, idő: Budapest, 1971. május 28.
Cím: Szolnok
Munkahely: Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Beosztás: tudományos Főmunkatárs, a Molekuláris Terápia Laboratórium vezetője

Munkahelyek

Intézmény

beosztás

évszám-évszám

Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Tudományos Főmunkatárs, a Molekuláris Terápia Laboratórium vezetője

2004-

Semmelweis Egyetem, Racionális Hatóanyagtervező Laboratórium Kooperációs Kutatóközpont

Tudományos Igazgató

2005-

KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Alapító/Tudományos Igazgató

2003-

Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjas

2002-2004

St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, USA

Fulbright Ösztöndíjas, Posztdoktori kutató

1998-2002

Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

PhD Hallgató

1995-1998

Mit tart munkássága legjelentősebb szakmai eredményének?

1995-ben szereztem általános orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen. Kezdetben párhuzamosan igyekeztem részt venni daganatos gyermekek ellátásában az egyetem II. számú Gyermekklinikáján és kutatómunkát végezni az I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében. Majd úgy döntöttem, hogy amíg nem sikerül a betegek számára segítséget nyújtó kutatás-fejlesztési eredményt felmutatnom a kutatásra fókuszálom a munkámat. Első feladatom Kopper László Professzor tanítványaként az akkor használatban lévő kemoterápiás szerek hatására kiváltott aktív sejthalál, az apoptózis molekuláris mechanizmusának vizsgálata volt. Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit publikáló, a rákkutatás vezető nemzetközi folyóiratában, a Cancer Research-ben megjelent tudományos közleménynek az első szerzője voltam. 1998-tól az Egyesült Államokban, a St. Jude Children's Research Hospital molekuláris farmakológiai és kísérleti terápiás osztályán, Dr. Janet Houghton laboratóriumában folytattam a kutatásaimat nemzetközi Fulbright ösztöndíj támogatásával, később, mint posztdoktori kutató. Ez idő alatt a Fas/CD95 halálreceptor szerepét vizsgáltam kemoterápiás szerek, elsősorban az 5-fluorouracil hatásmechanizmusában. Kutatási eredményeim több elsőszerzős és társszerzős Cancer Research és Clinical Cancer Research közleményben jelent meg. Ezek a kutatások elvezettek egy olyan új kezelési protokoll klinikai kipróbálásához, amely a világon először halálreceptorok modulálásán keresztül fokozza a kemoterápia hatékonyságát. Ez az új kezelési protokoll fázis II klinikai vizsgálatban van. Elsőként mutattam ki, hogy egyes vastagbélrákokban un. gén hipermetiláció következtében csökken le a Fas halálreceptor expressziója és ezért az aktív sejthalál ezen útja demetiláló szerekkel helyreállítható ás a daganatsejt könnyebben elpusztítható. Ezeket az eredményeket a sejthalálkutatás vezető tudományos folyóiratában a Cell Death and Differentiation-ban publikáltam. Kutatásaimban egy másik halálreceptor-ligand rendszerrel, a TRAIL-el és receptoraival is foglalkoztam. Kimutattam, hogy a rhabdomyosarcoma sejtvonalak egy része érzékeny a TRAIL extracelluláris részéből álló rekombináns fehérjére, ami terápiás lehetőséget jelenthet a klasszikus kemoterápiás szerekkel szemben rezisztens daganatokban. Ezeket az eredményeket a Clinical Cancer Research-ben publikáltuk kollégáimmal. A TRAIL kiváltotta apoptózis szignáltranszdukciójának tanulmányozása során bebizonyítottam egy új szignál útvonal jelenlétét, amit a Cell Death and Differentiation közölt. A gyermekkori rhabdomyosarcomákon végzett kutatásaim hozzájárultak ahhoz, hogy 2007-ben klinikai vizsgálat indult az Egyesült Államokban a TRAIL-agonista antitest terápiás készítménnyel gyermekkori szarkómákban.

2002-ben Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj támogatásával tértem vissza Magyarországra. 2003-ban megalapítottam a KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t. 2004-től a Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetében dolgozom, ahol létrehoztam a Molekuláris Terápia munkacsoportot. 2005-től a Racionális Hatóanyagtervező Laboratóriumok Kooperációs Kutatóközpont tudományos igazgatói funkcióját is betöltöm. 2006-tól a Magyar Biotechnológiai Szövetség tudományos és bioetikai szakbizottságának elnöke vagyok. Harmadik éve felkért vendégelőadóként a Perugia-i egyetemen a nemzetközi orvosi biotechnológiai master kurzuson adok elő. 2006-tól a Current Signal Transduction Therapy nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztője lettem. Az elmúlt években tovább folytattam kutatásaimat munkacsoportommal a TRAIL lehetséges daganatellenes hatásaival kapcsolatban. Ezek a kutatások feltárták a TRAIL és a bortezomib közötti szinergizmus molekuláris hátterét amelyek tudományos alapot adnak későbbi klinikai vizsgálatokhoz és a kombináció hatékonyságát előrejelző diagnosztikai eljárásokhoz.

A gyógyszerek személyre szabott alkalmazásának elősegítésére olyan diagnosztikus eljárást fejlesztésében vettem részt, amely a multidrug rezisztencia fehérje funkcionális aktivitását állapítja meg kevert sejtpopulációkban is. Ez az eljárás szintén szabadalmi bejelentésre került. Szakmai koordinátora voltam az EU FP6-os programban az egyik (16-ból) olyan Európai Uniós pályázatnak, ahol Magyarország volt a koordinátor.

2003-tól Racionális Hatóanyagtervező Laboratóriumban a kináz gátlók hatásmechanizmusával és fejlesztésével kezdtem foglalkozni. Munkacsoportom megállapította, hogy az EGFR aktiváló mutációi biokémiai szinten és az ezt hordozó tüdőrák vonalak in vivo xenograft modellekben is fokozott érzékenységet mutatnak a tirozin kináz gátlókkal szemben. Orvos kollégámmal, Dr. Schwab Richárddal közös munkacsoportunk elsőként írta le az EGFR gén egyidejű amplifikációját és aktiváló mutációját egy nem-kissejtes tüdőrákos beteg szövetmintájában. Ez volt az első olyan beteg is egyúttal, aki prospektíven, molekuláris diagnosztika eredményére alapozottan kapott EGFR-tirozin kináz gátló kezelést és amely a betegség négy évig tartó teljes remissziójához vezetett. Az eset az amerikai klinikai onkológusok lapjában, a Journal of Clinical Oncology-ban került bemutatásra 2005-ben. Ez után fontos feladatának tekintettem, hogy minél több EGFR mutáns tüdőrákos beteg kapjon EGFR-gátló kezelést Magyarországon. Kutatócsoportommal azon dolgozom, hogy minél hatékonyabb molekuláris diagnosztikai módszereket dolgozzunk ki az archivált daganatos szövetminták gén szekvencia analízisére. Kezdettől fogva úgy gondoltuk, hogy a molekuláris diagnosztikának fel kell vállalnia ezeknek az új gén mutációknak a vizsgálatát a rutin betegellátásban is, nem csak a kutatásban, még akkor is, ha ez rengeteg munkával jár, hiszen e nélkül hiába jelennek meg az új gyógyszerek nem tudjuk azokat optimálisan alkalmazni a betegek érdekében. Munkánk elsőként hívja fel a figyelmet arra, hogy az aktiváló mutációk esetében nem mindig van immunisztokémiával kimutatható fehérje túltermelődés, azonban ezek a daganatok is rendkívül jól kezelhetők EGFR-gátlókkal. Ez egyben az első összefoglaló munka közép-kelet Európában az EGFR génmutációk gyakoriságáról és klinikai jelentőségéről Ezek az eredmények az amerikai patológusok társaságának molekuláris diagnosztikával foglalkozó lapjában, a Journal of Molecular Diagnostics-ban vannak közlés alatt.

Szakmai tevékenység, szakmai érdeklődési terület

Az alapkutatási érdeklődési területem a sejtek túlélését és programozott sejthalálát (apoptózis) szabályozó molekuláris jelátviteli mechanizmusának vizsgálata. A daganatsejtek életképességét fokozó növekedési faktor receptorok és jeltovábbító fehérjéi ugyanúgy nagyon fontos célpontot jelentenek az új daganatellenes szerek számára, mint a daganatsejt programozott halálát beindító jeltovábbítási utak. Ezek tanulmányozása révén olyan molekuláris elváltozásokat ismerhetünk meg, amelyek kimutatása egy adott daganat esetén előre jelezheti a gyógyszer hatásosságát. Ez az ismeret már a gyakorlatban is alkalmazható a személyre szabott terápia megtervezésében. A rezisztencia okainak ismerete pedig új, hatékonyabb gyógyszerek fejlesztését teszi lehetővé.


Tudományos aktivitás

Tudományos publikációk száma: 40
Kumulált impakt faktor: 135,142
Citációk száma: 335<
Bejelentett szabadalmak száma: 2

 

Ösztöndíjak, tanulmányutak

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2002-2004)
Fulbright Ösztöndíj (1998) kilenc hónap
St. Jude Children's Research Hospital, USA
DAAD Ösztöndíj (1997) (German Academic Exchange Service) két hónap, Műszaki Egyetem, Aachen, Németország
Ph.D. Ösztöndíj (1995-1997) Semmelweis Egyetem, Budapest
TEMPUS Ösztöndíj (1995) három hónap, Pármai Egyetem, Olaszország
TEMPUS Ösztöndíj (1994) három hónap, "Jule Verne" Egyetem, Amiens, Franciaország


Nyelvtudás: Angol (előadás és tárgyalási szint), Olasz (középfokú nyelvvizsga)

Társasági, bizottsági tagságok

Társaság neve

abban betöltött tisztség

évszám-évszám

Magyar Onkológusok Társasága

tag

1995-

Magyar Patológusok Társasága

tag

1995-

Amerikai Rákkutatók Társasága (AACR)

tag

1998-2002

Magyar Biotechnológiai Szövetség

Tudományos és Bioetikai Szakbizottság Elnöke

2006-

Tanulmányok, végzettségek

Iskola (főiskola, egyetem, egyéb)

Szak, képesítés, fokozat

évszám-évszám

Semmelweis Egyetem

PhD (Kísérleti Onkológia)

2000

Semmelweis Egyetem

orvos

1995

Személyes tudnivalók

Nős (dr. Vernes Réka családorvos), két gyermek (Csenge, 1997 és Lelle, 2002)

Természetjárás, hegymászás, sziklamászás

Elérhetőségek:

Cím

E-mail cím

Telefon

 

info@kps.hu