Mivel foglalkozik az eddigi egyetlen hazai molekuláris tumor board?

Illyés András 2019. április 23.
Megosztás:

Az USA nagyobb onkológiai centrumaiban már bevett gyakorlat, hogy a kezelések megkezdése előtt egy több szakemberből álló molekuláris tumor board elemzi a beteg daganatára vonatkozó molekuláris információkat és ezek ismeretében határozzák meg a legoptimálisabb kezelést a korábbi klinikai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével. Hazánkban ez a fajta döntéstámogatási rendszer még csak az Oncompass Medicine intézetében érhető el, a talán nem is annyira távoli jövőt azonban Magyarországon is a tumor boardok és az onkoteamek közös munkája fogja jelenteni.

"Annak érdekében, hogy minden beteg a számára megfelelő onkológiai terápiát kapja, molekuláris diagnosztikai vizsgálat elvégzése válhat szükségessé. Ez azonban csak egy része annak, amire a legoptimálisabb terápia kiválasztásához szükség van. Egy precíziós onkológiai döntéstámogatási folyamatról van szó, amely több lépésből áll: elsőként meg kell határozni az adott daganatban előforduló molekuláris eltéréseket, ezt követően pedig azt, hogy ezek az eltérések milyen daganatellenes kezelésekkel állnak pozitív vagy negatív kapcsolatban, vagyis melyik kezelés lesz hatékony, vagy épp ellenkezőleg, hatástalan. Ha ez az információ megvan, és többféle célzott kezelés is szóba jön, akkor több szempont - például a mellékhatások - alapján rangsorolni kell, hogy a talált kezelések közül melyik lesz a legoptimálisabb. Ezután pedig még annak is utána kell nézni, hogy a kiválasztani kívánt terápia milyen módon érhető el: ez lehet hazai vagy külföldi klinikai vizsgálat, ha a gyógyszer még nincs törzskönyvezve, és lehet a törzskönyvezett forma is. A legjobb eset, ha a törzskönyvvel is rendelkező gyógyszer már államilag finanszírozott formában is elérhető, hiszen ilyenkor csak fel kell íratni a beteg számára a terápiát. Rosszabb esetben még nem áll rendelkezésre állami támogatás: ezekben az esetekben egyedi méltányossági kérelmet lehet benyújtani, vagy ha ez elutasításra kerül, akkor olyan klinikai vizsgálatot is lehet keresni, amelyben a beteg térítésmentesen megkaphatja a szükséges kezelést. Az Oncompass Medicine szakemberei a döntéstámogatási folyamat minden lépésében segítséget nyújtanak a betegnek és kezelőorvosának, azokban az esetekben is, amikor az addig folytatott kezelés hatástalansága miatt terápiaváltás válik szükségessé" - mondja dr. Peták István, az Oncompass Medicine tudományos igazgatója.

A legjobb, ha a döntéstámogatási folyamat már az első kezelés megkezdése előtt lezajlik

"A legjobb, ha a beteg és kezelőorvosa még a kezelés megkezdése előtt felveszi velünk a kapcsolatot: a daganat molekuláris profiljának ismeretében egy számítógépes szoftverrel fésüljük át azt a folyamatosan bővülő adatbázist, amelyben a különféle genetikai eltérések hozzárendelhetőek a jelenleg elérhető célzott daganatellenes kezelésekhez, sőt az is megállapítható, hogy a gyógyszerrel elvégzett klinikai vizsgálatok alapján az adott daganattípusban mennyire lesz hatékony az adott gyógyszer. A különféle célzott kezelések szoftver által megállapított evidenciaértékei összehasonlíthatóak egymással, ami egy objektív fogódzót ad a kezelőorvosnak a legoptimálisabb terápia kiválasztásához. A kezelni kívánt daganatra vonatkozó molekuláris információ többféleképpen is hasznosulhat: amennyiben több hatékony, standard protokoll szerinti kezelés is elérhető az adott betegségben, akkor ezek közül nagyobb biztonsággal lehet kiválasztani az adott beteg számára legmegfelelőbbet. Dönteni lehet továbbá többféle célzott kezelés vagy egy célzott kezelés és a kemoterápia között is. Az is egy fontos döntés továbbá, hogy érdemes-e a betegnek klinikai vizsgálatban való részvételt javasolni" - mondja dr. Peták István. 

Előfordulhat, hogy a beteg ugyanazt a kezelést fogja kapni, mint amit az Oncompass Medicine által pluszban adott molekuláris információk nélkül is kapott volna, hiszen lehet olyan molekuláris genetikai profilja a daganatnak, ami alapján pont a már egyébként is tervezett kezelés a legjobb választás a beteg számára. A szoftveres adatbázis-elemzés alapján azonban ez már nemcsak tipp, hanem egy széleskörű kutatáson alapuló objektív és biztos információ.

"Döntéstámogatási szolgáltatásunk nemcsak a terápiaindításkor, hanem később is igénybe vehető: egyelőre az a gyakoribb, hogy olyankor keresnek meg minket, amikor már egy vagy több kezelésen is túl van a beteg, és terápiaváltás előtt áll a kezelőorvos. Itt is az a jobbik eset, ha minél korábban keresnek meg minket, mert a betegek ekkor még többnyire jobb általános állapotban vannak. Ha a kezelőorvos már csak akkor kér tőlünk tanácsot, amikor végleg kifogyott az ötletekből, akkor jellemzően kisebb az esélye, hogy megfelelő megoldást találjunk. Ennek oka, hogy a betegek általános állapota ilyenkor sokszor már nem teszi lehetővé a javasolt kezelés alkalmazását, illetve csak a fázis I klinikai vizsgálatok jönnek szóba a korábban már alkalmazott kezelések miatt."

A molekuláris tumor board szerepe

A molekuláris tumor board hasonlít az onkoteamekhez annyiban, hogy többféle szakember dolgozik együtt a legjobb kezelés kiválasztásában, a lehető legtöbb molekuláris információ ismeretében.

"A molekuláris tumor board - amely hazánkban eddig egyedülállóan csak az Oncompass Medicine intézetében elérhető - tagja egy klinikai onkológus, egy genetikus, két molekuláris biológus és egy informatikus. A molekuláris biológusok végzik el a tumorok molekuláris profiljának megalkotásához szükséges diagnosztikai vizsgálatokat és ezek elemzését, az informatikus szakember futtatja el az adatbázisban azt az algoritmust, amely összehasonlítja egymással az elérhető kezelések hatékonyságait, a genetikus pedig a daganatok sajátos genetikai jellegzetességeinek elemzését végzi el. Végül a klinikai onkológus az, aki az összegyűjtött információk áttekintését követően javaslatot tesz a beteg kezelőorvosa vagy az onkoteam számára a legoptimálisabb kezelésre, és azt is megmondja, hogy ez a kezelés milyen formában - klinikai vizsgálat, törzskönyvezett gyógyszer, törzskönyvezett és államilag is finanszírozott gyógyszer - érhető el."

A molekuláris tumor board a fent ismertetett vizsgálatok elvégzését követően konzultál a beteg kezelőorvosával vagy az adott onkológiai centrum onkoteamjével, majd a beteg preferenciáinak figyelembevételével születik döntés az alkalmazandó kezelésről.

"Molekuláris tumor boardunk szakemberei évente több mint ezer esetet látnak, így rengeteg tapasztalattal rendelkezünk a terápiás döntéstámogatás terén. Természetesen ezen információk nélkül is hozható döntés az alkalmazandó kezelésről, de ilyenkor csak a gyógyszerek törzskönyvben leírt indikációit és a kezelési protokollokat fogják figyelembe venni, vagy azokat a mutációkat, amelyek alapján klinikai vizsgálatban történő részvétel is javasolható. Könnyen belátható, hogy az a döntés lesz a megalapozottabb, ahol a már elérhető kezelések gyógyszerhatékonyságra vonatkozó, klinikai vizsgálatokon alapuló evidenciáit is figyelembe veszik."

A jövő: a nagyobb hazai onkológiai centrumok is létrehozzák majd a saját tumor boardjukat

"Az USA nagyobb onkológiai centrumaiban már most is az a bevett gyakorlat, hogy a központok saját tumor boardot is foglalkoztatnak. Ott eleve minden betegnél elkészítik a daganat molekuláris profilját a kezelések megkezdése előtt, és lezajlik az az elemzési folyamat, amelyet már ismertettem. Hazánkban is ez jelenti a jövőt: egyre több molekuláris profiladat fog készülni, ezáltal pedig a kezelésekre vonatkozó döntések is egyre megalapozottabbá válnak majd" - mondja a szakember.

A molekuláris tumor board minden beteg esetében kétszer tart konzultációt. Először arról kell döntést hozni, hogy milyen mintából történjenek a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok, és ezek milyenek legyenek. Ha például a beteg korábban már kapott célzott kezelést, akkor új tumormintára van szükség, ha lehetséges, akkor a daganat által adott áttétből. Ezek a döntések alapvető fontosságúak a később kiválasztott kezelés sikerességének szempontjából. Ezt követően egy második konzultációra is sor kerül, amikor a szakemberek a daganat molekuláris profiljának és a szóba jöhető kezelések hatékonyságainak ismeretében tesznek javaslatot az alkalmazandó kezelésre.

"A gyakoribb daganattípusok - vastagbélrák, tüdőrák, emlőrák - esetében ma már egyre többféle célzott daganatellenes kezelés érhető el, nemcsak a különféle mutációk miatt hibásan működő fehérjék gátlására, hanem az immunológiai célpontok gátlására is, amelyek képesek az immunrendszer daganatellenes hatását gátló fékek feloldására. Ez egyre inkább megnehezíti a kezelőorvosok döntését, hiszen korábban nem volt ennyi lehetőség, ma viszont már a teljes szakirodalmat át kellene tanulmányozni ahhoz, hogy objektív, evidenciákon alapuló kezelési döntést lehessen hozni. Ennyi kutatási eredményt egyetlen ember ma már nem tud gyorsan áttekinteni, ezért jelent hatalmas segítséget a célzott gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok adatait egymással szoftveres úton összehasonlító informatikai alkalmazás. Jelen pillanatban 400 daganattípusban, 1000 gyógyszer közül, 22 000 orvosi szabály alapján tudjuk a legjobbat kiválasztani. Már a magyar egészségbiztosítóval is zajlanak előkészítő tárgyalások arról, hogy döntéstámogatási szolgáltatásunkat milyen formában lehetne államilag finanszírozott formában is elérhetővé tenni a jövőben. Ennek bevezetése az egészségbiztosító számára is komoly előnyökkel járna, hiszen megspórolhatóvá tennénk számukra a hatástalan vagy az egyéb elérhető terápiákkal szemben kevésbé hatékony kezeléseket" - összegez dr. Peták István. 

Oncompass Medicine Precíziós Onkológiai Program

Az Oncompass Medicine molekuláris diagnosztikai laboratóriuma és információs központja a molekuláris diagnosztika legfrissebb eredményeit és módszereit alkalmazva igyekszik megtalálni a daganatos betegségben szenvedők számára az adott időpontban legmegfelelőbb kezelési lehetőségeket.

Miben tudunk segíteni?

A Precíziós Onkológiai Programunkban a személyre szabott onkológiai ellátás lehetőségeit mutatjuk be a daganatos betegek számára.

Minden daganatos megbetegedés genetikai eredetű, és számos, a daganatot okozó génhiba esetében már személyre szabott onkológiai kezelés adható. A molekuláris diagnosztika a daganatos betegség okát tárja fel, az azonosított génhibák alapján egy speciális onkológiai szoftver segítségével meghatározzuk a daganat támadáspontját (molekuláris célpont) és a célponttal összefüggésbe hozható személyre szabott gyógyszereket. A személyre szabott onkológiai ellátáshoz több feltételnek kell megfelelnie, ennek felméréséhez kérjen időpontot személyes konzultációra!

A személyre szabott kezelési terv minden olyan daganattípusban felállítható, amelyben az azonosított génhibáknak megfelelő kezelés elérhető.

Virtuális Molekuláris Tumor Board

A VMTB szolgáltatás keretében az Oncompass Medicine egyedülálló módon kezelőorvosok és onkoteamek számára biztosít szakmai támogatást annak érdekében, hogy betegeiknek a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő, legkorszerűbb precíziós onkológiai ellátást nyújthassák.

Az Oncompass Precíziós Onkológiai Program keretében igénybe vehető szolgáltatás során rugalmasan igazodunk a klinikusi igényekhez, a hét bármely napján, különböző időpontokban biztosítunk lehetőséget az esetek megbeszélésére, amely az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, biztonságos online platformon történik.

(hirdetés)

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.