A kapcsolattartás joga

Megosztás:

Lehetővé kell tenni, hogy a beteg szóbeli vagy írásbeli kapcsolatot tarthasson hozzátartozóival, igény esetén akár egyházi személlyel is. Vannak olyan esetek, amikor ennek objektív akadálya van (pl. fertőző betegségek esetén). A betegnek - ha nem egyszemélyes kórteremben került elhelyezésre - tekintettel kell lenni a vele egy kórteremben elhelyezett betegekre is. Ez azt is jelenti, hogy mindenki köteles betegtársainak jogait tiszteletben tartani, és a betegellátást nem megzavarni. A kapcsolattartás részletes szabályait a fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje a törvényi előírásokkal összhangban határozza meg. A házirend az intézetek falán kifüggesztve megtalálható, és a későbbi félreértések (konfliktusok) megelőzése miatt érdemes elolvasni és betartani.

Nem szabad elfelejteni, hogy a betegek jogai is csak akkor érvényesülhetnek, ha annak a feltételei is adottak (pl. az injekció-beadás idején a látogatóknak a kórtermet el kell hagyni. Ez intézetenként eltérő lehet). A betegnek a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy megtilthatja az egészségügyi ellátó intézetnek azt, hogy a gyógykezeléséről, betegségéről és arról, hogy egyáltalán kórházban tartózkodik, bárkinek is felvilágosítást adjon (pl. nem szeretné, ha bárkinek is tudomására jutna, hogy ő egészségügyi intézményben tartózkodik, mint beteg. Ezt a tilalmat csak kifejezett írásbeli kérés esetén veszi figyelembe az ellátó egészségügyi intézmény, amely alól csak gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

A törvény biztosítja a súlyos állapotú betegnek, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék (az egészségügyi törvény értelmezése szerint súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, vagy fájdalmát nem lehet csillapítani, illetőleg pszichés krízishelyzetben van). Ez azt is jelentheti, hogy egy hozzátartozó folyamatosan, akár a nap 24 órájában is a beteg mellett tartózkodhat. Ezt az ellátó intézetnek biztosítania kell. A hozzátartozó is köteles az intézet belső házirendjéhez, a magatartási szabályokhoz, erkölcsi, etikai elvárásokhoz alkalmazkodni, különösen abban az esetben, ha több beteg van a kórteremben elhelyezve. Például vizit, ágyneműcsere idején a kórtermet el kell hagynia.

A szülőknek, törvényes képviselőknek joguk van ahhoz, hogy l8 év alatti beteg gyermekük mellett tartózkodjanak.

A szülő nő kérésére biztosítani kell, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. A szülést követően pedig biztosítani kell, hogy újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el, amennyiben az anya és az újszülött egészségi állapota ezt lehetővé teszi. Amikor például az újszülött intenzív osztályon kerül elhelyezésre, az anya ott természetszerűleg nem helyezhető el.

Mi a helyzet a beteg saját használati tárgyaival és ruházatával?

A beteg használhatja azokat, azonban adott körülmények között ettől el kell vagy el lehet térni (pl. intenzív betegellátás során). A házirend is kötelezheti a beteget arra, hogy meghatározott osztályon az utcai ruházatot le kell adni. Ha a beteg ön- és közveszélyes, nem helyes például kést vagy éles vágó eszközt nála hagyni.

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Hírek az Avemarról: