Az orvosi titoktartáshoz való jog

Megosztás:

Az orvosi titoktartáshoz való jog szoros kapcsolatban áll az egészségügyi adatok megismerhetőségével, illetve általában a személyiség védelmével.

Az orvosi titok fogalma két összetevőből áll. Az egyik összetevő a beteg kezelésével kapcsolatos egészségügyi adat, a másik a beteg személyes adatai.

A beteg titoktartáshoz való joga feltételezi egyrészt azt, hogy kezelőorvosa az orvosi titkot csak az arra jogosulttal közli, illetve azokat bizalmasan kezeli.

Ez a beteg szempontjából elsősorban azt jelenti, hogy a beteg meghatározhatja azt a személyt nyilatkozat formájában - alaki kötöttség nélkül -, akinek a betegségével, illetve a betegsége kimenetelévei kapcsolatban felvilágosítás adható, valamint azt, hogy kit zár ki ennek a lehetőségéből. A fekvőbeteg-gyógyintézetben elhelyezett beteg meghatároz hat ja azt is, hogy az elhelyezéséről, állapotáról kit értesítsen az intézet, illetve kit zár ki állapotának megismerhetőségéből. Ebben az esetben az intézet a megnevezett személyt köteles értesíteni a beteg állapotának jelentős változásáról.

Ez a jog a beteg számára lehetőséget biztosít arra is, hogy gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek a részvétele az ellátásban mindenképpen szükséges, illetve akiknek a jelenlétéhez a beteg hozzájárult, figyelemmel arra is, hogy a törvény másként nem rendelkezik.

Végezetül az orvosi titoktartáshoz való jog jelenti a betegnek azt a jogát, miszerint a vizsgálatára, kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne hallják, ne lássák.

A gyakorlatban az orvosi titoktartáshoz való jog egyre több szerepet kap a hatóságok, többnyire bíróságok előtti eljárások előtt. Fontos tudni, hogy orvos a betegéről, annak betegségével kapcsolatban csak az orvosi titoktartás alóli felmentést követően adhat tájékoztatást. Vonatkozik ez a hatóság előtt tett tanúvallomásra is. Ez a titoktartás ma minden eljárási jogterületre érvényes, de kétségtelen, hogy leggyakrabban a büntetőeljárásban, illetve a polgári peres eljárásban kerül rá sor.

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Hírek az Avemarról: