Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

Megosztás:

A törvény kiemelten kezeli a betegnek a kezelésével kapcsolatos dokumentáció megismerhetőségére vonatkozó jogát. Ez a betegjog összetett.

Azt jelenti, hogy a beteg jogosult tájékoztatást kapni:

  • a betegségéről, kezeléséről,

  • a rá vonatkozó adatokról,

  • az egészségügyi dokumentációról (abba bele is tekinthet),

  • a fekvőbeteg intézményből való távozásakor zárójelentést kapni,

  • az adataival összefüggésben összefoglaló írásos orvosi véleményt is kérni.

Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal a beteg rendelkezik.

A fentiekből következően az olyan adatszolgáltatás, ami az ellátó intézményre többletterhet ró - fénymásolás, írásos orvosi vélemény készítése -, annak költségeit a betegnek meg kell fizetnie.

Lényeges rendelkezés, hogy a beteg hibás vagy téves adatai korrigálását is kérheti az ellátó intézménytől, illetve kérheti a dokumentációban szereplő adatok kiegészítését.

A jelen törvényi hely leglényegesebb kérdése, hogy a beteg valójában hogyan ismerheti meg a vele kapcsolatos egészségügyi dokumentációt.

A cselekvőképes beteg értelemszerűen saját maga, korlátozás nélkül kérheti a dokumentációban szereplő adatok megismerésének lehetőségét, akár írásban, akár személyesen. Itt azonban meg kell jegyeznünk, ha a beteg dokumentációja egyidejűleg más természetes személy személyes adatait is tartalmazza, úgy a megismerhetőség esetén a személyes adatok védelméről szóló szabályokat mindenkor figyelembe kell venni. Ez azonban az adott betegnek a saját adatai megismerhetőségét nem befolyásolhatja.

A beteg más személyt meghatalmazhat arra, hogy adatait megismerje akár a kezelése ideje alatt, akár azt követően. A meghatalmazást írásban kell megadni, a kezelés alatti meghatalmazásra elegendő az egyszerű okirati forma. (Saját maga írja és írja alá, nem kell tanú, míg a kezelés utánira a teljes bizonyító erejű magánokirati forma szükséges.)

A beteg életében, illetve halálát követően a házastársa, egyenes ági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelem alapján jogosult az egészségügyi adatok megismerésére, ha az egészségüket befolyásoló ok, illetve a személyes egészségügyi ellátásuk céljából ez szükséges, és az adatokra más módon következtetni nem tudnak.

A beteg halálát követően törvényes képviselője, hozzátartozója, egyenes ági rokona jogosult a halál okával, a gyógykezeléssel kapcsolatos orvosi dokumentációkba írásos kérelme alapján betekinteni, illetve saját költségére azokról másolatot kérni.


 

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Hírek az Avemarról: