Az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog

Megosztás:

Az egészségügyi ellátás területén az ember méltóságának megőrzéséhez az átlagosnál is fokozottabb védelemre van szükség, mivel a beteg ember állapotánál fogva érzékeny és kiszolgáltatott.

Az élethez és emberi méltósághoz való jog abszolút jog, tehát korlátozhatatlan. Egészségügyi ellátás során az emberi méltósághoz való jog akkor érvényesül, ha a betegellátás során a betegekkel emberhez méltóan bánnak.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban előfordul, hogy a beteg nem akar levetkőzni az orvosa előtt. A nem egészségügyben dolgozók érthető módon nehezebben fogadják el azt, hogy a mezítelen testet az orvos másképp szemléli, mint a laikus. Az orvos arra kíváncsi, hogy talál-e valamilyen kóros eltéréseket, elváltozásokat. Számos kórkép csak ilyen módon kerülhet felismerésre! Szemészeti vagy fogászati vizsgálatnál például nem feltétlenül szükséges a ruházat eltávolítása, míg a tüdő, a szív vagy éppen belgyógyászati, sebészeti vizsgálatot jobbára mezítelen vagy részben mezítelen testen célszerű végezni. Amennyiben a ruházat eltávolítása szükséges és elengedhetetlen, azt csak a vizsgálat időtartama alatt, a szükséges mértékben szabad eltávolítani, hiszen ennek a mértéknek a túllépése, az ember szeméremérzetének megsértése, akár az emberi méltóság megsértését jelenti. Egy nőgyógyászati szűrővizsgálathoz az emlővizsgálat is hozzátartozik, így a teljes ruházat eltávolítása szükséges.

Az egészségügyi vizsgálathoz megfelelő és diszkrét környezetet kell biztosítani. Ez azt is jelenti, hogy a személyzeten kívül lehetőleg más ne legyen jelen a vizsgálatkor. Arra is van lehetőség, hogy kérésre az orvoson kívül senki ne tartózkodjon a vizsgáló helyiségben. Ha a beteg vizsgálatára orvostudományi egyetem klinikáján vagy oktató kórházban kerül sor, a vizsgálatban részt vevő személyeken kívül tancéllal más személy(ek) is jelen lehet(nek), és ez nem sérti a beteg méltóságát, de erről a beteget tájékoztatni kell, lehetőleg már a betegfelvétel napján. Ennek a szabályozásnak az a célja, hogy az orvostanhallgatók a betegvizsgálatot elsajátítsák.

Az ember személyes szabadságát a betegellátás során is tiszteletben kell tartani. Ellentétben az ún. anyajogokkal, melyek semmilyen körülmények között nem korlátozhatók, a szabadságjog a szükséges mértékben és a feltétlenül szükséges ideig korlátozható, amennyiben a beteg állapota ezt feltétlenül indokolja; például önmaga és/vagy mások életét, testi épségét, egészségét veszélyezteti. Ez a jogi szabályozás nem korlátozódik a pszichiátriai betegekre, hanem általános megfogalmazást tartalmaz. Ennek jelentősége abban van, hogy egyéb állapotok, megbetegedések esetében is kialakulhat a pszichés állapot olyan akut zavara (pl. agyi áttét, kiszáradás esetén), melynek kialakulásakor a betegjogok ideiglenes korlátozása szükségszerű. Ez a korlátozó intézkedés azonban szigorúan csak a szükséges ideig tarthat.

A korlátozást elrendelő orvos köteles a korlátozás indokoltságának, módjának, (fizikai, kémiai, pszichológiai, biológiai módszerek) időtartamának pontos dokumentálására. A korlátozás ideje alatt sem szabad a beteget magára hagyni. A beteg állapotát és testi szükségleteit (étkezés, tisztálkodás stb.) folyamatosan az orvos-szakmai szabályok szerint követni, és ezt dokumentálni kell. A korlátozás semmilyen körülmények között nem terjedhet ki az emberi méltóság korlátozására.

A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni. Manapság egyre gyakoribb, hogy a betegek az egészségügyi ellátótól, nem akut ellátás esetében, a vizsgálatokra időpontot kapnak, azaz előzetes bejelentés szükséges. Ennek a szabályozásnak a célja, hogy a vizsgálatra a lehető legrövidebb várakozási időnek legyen kitéve a beteg. Ennek ellenére előfordulhat időbeli "csúszás", pl. hiába van előjegyzéssei rögzített időpont, ha másik betegnél akut ellátás válik szükségessé, akkor az egész napi előjegyzési program időben eltolódhat.

Az emberi méltóság megőrzése a haldokló betegek ellátása során ugyanolyan fontos, mint egyéb esetekben. A hosszú lefolyású, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők lelki ápolása, gondozása, fájdalmának és szenvedésének az enyhítése az embert haláláig megilleti. Ebben a helyzetben komoly segítséget nyújthat a hospice ellátás keretében működő pszicho-onkológia.

A végtisztesség ugyancsak az ember méltóságának a része, annak ellenére, hogy a törvény ezt nem említi.

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Hírek az Avemarról: