,,Sejtem..." - egy könyv a rák lélektanáról

2008. június 3.
  e-mail nyomtatás

A daganatos betegséggel való szembesülésről, a gyógyulás/gyógyítás alatti érzésekről, a beteg és a családtagok teendőiről szól Tari Annamária a Könyvhétre megjelenő írása, a "Sejtem..." Dr. Keresztes Zoltán pszichiáter, pszichoterapeuta ajánlja a könyvet.

 

"Előre bocsájtandó, hogy a könyv nem könnyű témát dolgoz föl. Ugyanakkor a téma sajnálatos módon korunkban távolról sem ritka: mi zajlik le egy sajátos, gyógyíthatatlan betegség tényének tudomásul vételekor az érintettekben; mi és hogyan történik, ha kiderül, hogy valakinek rosszindulatú daganata vagy vérképzőszervi betegsége van. Tari könyve ennek a folyamatnak a lélektani vonatkozásait tekinti át körültekintő alapossággal - a mai magyar kínálatban egyedülálló, hiánypótló módon. Nagyjából erről szól tehát Tari Annamária könyve. Lássuk a részleteket.

A könyv bevezetőjében Tari a fogyasztói kultúra elidegenedett betegségélményét helyezi középpontba. A bevezetőből megtudhatjuk, hogy a mindenkori szocio-kulturális miliő alkotja azt a szélesebb kontextust, amely a betegséghez való viszonyt a személyes élménybe (is) nagymértékben beleszólva meghatározza. Korunkban már csak azért sem jó súlyos betegnek lenni, mert olyanfajta belső (személyes), és külső (társadalmi) elértéktelenedést kell átélnie a betegnek, amely a régi idők betegségélményéhez képest szinte tökéletes kiúttalanságot jelent. Manapság a gyógyíthatatlan beteg ember magára marad, gyakran családon belül is, sok esetben a családnak sincs kapacitása a rákos betegben végbemenő lélektani változások egyensúlyban tartására. Pedig ha valamikor, akkor ilyenkor kel el igazán a segítség.

Mi minden történik a betegben, és közvetlen környezetében? Tari rendre ezekre a kérdésekre válaszol a következő fejezetekben. A könyvet ez a tematika osztja két fő részre.

A beteg első dolga a diagnózis elfogadása. Ez az egyik legnehezebb, alapvetően szorongásteli feladat, sokan halálos ítéletként hallják, mások hitetlenkednek, az érzelmi reakció sokszínű. A reakciók egyike sem mentes az énvédő mechanizmusok mozgósításától. Fontos, hogy a kezdeti lélektani krízisben a beteg megfelelő támogatottságot éljen át, és a megjelenő depresszív érzésekkel meg tudjon küzdeni - ez a későbbi kilátásokat is nagymértékben befolyásolja. A következő lépés a kezelési folyamatra való felkészülés. Tari a kezelés menetéről realisztikus képet ad. A rákos beteg kezelése is olyan téma, amelyről ellentmondásos, inkább rémisztően misztikus kép él az emberek képzeletében, miközben a terápiás beavatkozások lelkileg megterhelő vonatkozásai a közbeszédben ritkán kerülnek elő. A frissen diagnosztizált betegnek egy új közegbe, új életformába kell beilleszkednie, ez közel sem zökkenőmentes, a folyamat egyik lélektani szempontból meghatározó tényezője a beteg premorbid személyisége. A környezet ilyenkor általában sajnálkozik, ha éppen el nem zárkózik.

A kezelésnek természetesen - alapvetően szomatikus - kellemetlen mellékhatásai is vannak, ezek elviselése, tudomásul vétele emberpróbáló feladat. A hajhullás, a puffadás, a fáradékonyság, a fogyás, a sugárterápia okozta gyulladások, bőrelváltozások, az oedemak keletkezése megváltoztatják a testi szelffel való viszonyt, a megváltozott testélmény, és a saját testtel való megváltozott viszony olyan érzelmi teher, amelyet nem lehet megkerülni. Ez ügyben a csontvelő transzplantáltak helyzete a legkiélezettebb, hiszen a steril boksz, a csak zsilipeken át megközelíthető baktérium-mentesített izolált szoba kényszerű elszigeteltsége olyan plusz tehertétel, és olyan fajta frusztráció, amely a rákos betegség helyzetből adódó regressziós készenlétet csak tetézi. A mellékhatások javát sok beteg a betegséggel való sújtottság mellett további büntetésként éli meg. A szerző külön fejezetet szentel a fájdalomnak, és fájdalomtól való félelemnek. Ez a kérdés különösen fontos, főképp az előbb említett regresszió vetületében, hiszen a beteg hétköznapi viselkedésében, és verbálisan is gyermekdeddé válik, vigaszra szorul, mint egy kisgyerek. Miközben a betegség és kezelés terheinek viselésével szemben valamiféle emelt fős elvárás fogalmazódik meg a környezet részéről az esetek többségében.

A beteg időközben új kapcsolatot alakít ki a betegtársakkal, többnyire együttérző, megértő közegre lel. Ez azonban érzelmileg közel sem ilyen egyértelmű, hiszen a veszteség, a gyász, és gyakran az irigység is állandó alkotója ezeknek a viszonyoknak. A halmozódó kórházi kezelések pedig a meglévő regressziós készenlét szolgálatában állnak, a hospitalizációs önállótlanság olyan új elem, amellyel mind a betegnek, mind a közvetlen környezetének számolnia kell.

Szembe kell nézni az elkövetkezendő halállal: ez sosem könnyű, hát még abban a helyzetben, amelyben a daganatos beteg van, az idő végességének a tudata ott lebeg minden fölött. Az erre adott érzelmi válasz sokszínű, de az esetek többségében regresszív, alaptalanul optimista, tagadó, vagy depresszív. A beteg számára ebben a kérdésben kifejezetten nehéz megtartani a realitáskontrollt, a reakció itt is, mint oly sok más esetben is, nagymértékben függ a premorbid adottságoktól, mozgósítható megküzdési módszerektől.

A család bevonása a kezelésbe elengedhetetlen. Tari könyvében buzdítja a családtagokat, és ezt helyesen teszi, hogy kérdezzenek rá a kezelés során akár többször is a nem, vagy nehezen érthető momentumokra, merjék "zaklatni" a kezelőt. Ez sokkal jobb stratégia, mint a főképp tudatlanságból eredő, vagy jó szándékkal átitatott, de mindenképpen inadekvát tagadás, irreális biztatás. A család, mint rendszer, mindenképpen érintett, és mindenképpen reagál, hiszen egy jól megszokott, ismert egyensúly borul föl. Ez a borulás mindenféleképpen rengeteg tudattalan elemet megmozgat - a család megtartó ereje e tudattalanul mozgásba lendült stratégiák strukturáltságától nagymértékben függ.

Összességében elmondható, hogy tudattalan elemek mélyen átszövik a gyógyíthatatlan beteg és környezete életét, mindenképpen beleszólnak a kialakítandó új egyensúlyba, akár szülő, akár a gyermek lesz beteg a családban. A tudattalan fantáziák tudatosítása, feldolgozása és a realitás tudomásulvétele elengedhetetlenül fontos ebben a folyamatban. Mindenképpen közösen kell kidolgozniuk azt a modus vivendit, amely élhetővé teszi a folyamatosan veszteséggel fenyegető életet, akárki is az adott közegben a fenyegetett szereplő.

Nem könnyű."

e-mail nyomtatás

Tisztelt Olvasónk! Felhívjuk a figyelmét, hogy anyagaink tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Hírek az Avemarról: